องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์


สถิติ sitemap
วันนี้ 47
เดือนนี้6,665
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)31,636
ทั้งหมด 83,174

camera_alt ภาพกิจกรรม
ตำบลศรีสมเด็จเป็นตัวแทนอำเภอสมเด็จ เข้าร่วมแสดงหมอลำซิ่ง ในงานมาฆปูรณมีบูชา ที่อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ [20 กุมภาพันธ์ 2567]
งานกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 [13 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ [13 มกราคม 2567]
มอบของบริจาค ช้วยผู้ประสบ อัคคีภัย ต.ผาเสวยครับ [30 พฤศจิกายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร หมอลำซิ่ง และนางนพมาศ ในงานลอยกระทง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview33

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประทีป บุญสิงห์
นายก อบต.ศรีสมเด็จ
โทร : 099-4769334
นายประทีป บุญสิงห์
นายก อบต.ศรีสมเด็จ
โทร : 099-4769334
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการท้องถิ่น

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ