องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ข้อบัญญัติ
insert_drive_file ข้อบัญญัติสิ่งปฏิกูลมูลฝอยประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
find_in_page ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ข้อบัญญัติเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ข้อบัญญัติกิจการประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
photo คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file ข้อบัญญัติ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
photo ข้อบัญญัติการควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1