messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
ให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ภายในองค์กร ปี 2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประทีปบุญสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดประชุม พนักงานข้าราชการ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้พนักงานข้าราชการ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ในการปฏิบัติงาน ในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ พร้อมให้ศึกษาแนวทางปฏิบัติในระบบงาน ITA พร้อมให้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลผ่านระบบ ITA พร้อมชี้แจงการให้การบริการในหน่วยงานต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ปราศจากการทุจริตโดยเด็ดขาด และเมื่อเวลา 13 .00 น ก็ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงบทบาทของ กอ.รมน.ตามยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดให้แผน ตำบล มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น 1 ใน 15 ประเด็น เร่งด่วน มีประเด็นย่อย 10 ประเด็น โดย พันเอกสุรศักดิ์ สำราญบุญ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 105
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ "พอเพียง สุจริต โปร่งใส" poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1