messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
image งานกองสวัสดิการสังคม
มอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ[26 กันยายน 2566]
มอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ..โดยได้รับมอบจาก พมจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 คัน ให้กับนายไพฑูรย์ ไชยสุข ม.2 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ [5 กันยายน 2566]
โครงการป้องกันยาเสพติด สภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีสมเด็จ 2566[1 กันยายน 2566]
รับรถโยกคนพิการที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์...คับ (โดยท่านหัวหน้า พมจ.จังหวัดกาฬสินธุ์..เป็นผู้มอบแทน ท่านผู้ว่าฯ)..คับ[1 กันยายน 2566]
ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่มีความประสงค์ที่จะรับเงินสด พร้อมกับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566[10 กรกฎาคม 2566]
โครงการจัดทำยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 2566[30 พฤษภาคม 2566]
นายประทีป บุญสิงห์ พร้อมคณะและพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงหมู่ที่.1-2-7-8 (12 ภาพ)[13 กันยายน 2565]
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเสริมทำโดนัท (19 ภาพ)[31 สิงหาคม 2565]
พมจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเช็คค่าในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย(ก่อสร้างห้องน้ำใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 ราย ได้แก่รายนางถนอม วิระศรี ม.6 และรายนางประไพศรี ...[6 กรกฎาคม 2565]
คณะเจ้าหน้าที่ พอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นตรวจเยี่ยมชี้แจงและเสนอแนะโครงการบ้านพอเพียง หมู่ที่1,2,8[23 มิถุนายน 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 16 รายการ)