องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุม อปพร. ตำบลศรีสมเด็จ เพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ [24 มีนาคม 2566]
การประชุมแก้ไขปัญหาที่สาธารณโคกหนองกุง ประจำปี 2565 [18 เมษายน 2565]
ประชุม ผู้นำและ อสม ในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่ [16 ตุลาคม 2564]
ประชุมคณะอนุกรรมการ ltc เพื่อพิจารณางบประมาณ ผู้สูงอายุ [1 ตุลาคม 2564]
ประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ [16 เมษายน 2564]
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [17 เมษายน 2563]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)