ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำปากลิ้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคำกั้ง หมู่ 4 จากบ้านนายสมัย เวียงนนท์ ถึง หลักบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง