ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำปากลิ้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหลุบเปลือย หมู่ 7 จากบ้านนายอุทัย การคิด ถึง บ้านนางอรอิน แก้วการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง