messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองช่าง
นายอภิชาติ รัตน์วิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-0562962
นายประพันธ์ จันทวิสา
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0833639894
นางสาวสุพรรณรัตน์ แท่นจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 0982089366
นายยศพัทธ์ มีสาระพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0860861951
นายประชาชน พลเมือง
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0834706083
นายอุเทน จูมพิลา
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0800511422
นายณัฐพงษ์ สัจจะ
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0985943955
นายอนุชา นาถาดทอง
พนักงานจดมาตรน้ำ
โทร : 089-2743597
นายสมศักดิ์ พิกุลดก
พนักงานจดมาตรน้ำ
โทร : 093-5342434
นายศิริวัฒน์ เหลือศิริ
จ้างเหมาบริการ
โทร : 082-1147273
นายสมหวัง วิระศรี
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0644689969
นายโชคชัย แก้วบุญไสย์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0927539674
นายเทพฤทธิ์ ขันชะพัฒน์
คนงาน
โทร : 0838234411