องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประชาสัมพันธ์รับสมัคร หมอลำซิ่ง และนางนพมาศ ในงานลอยกระทง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ขออนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
photo แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบวิทยา-ประชาพัฒน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file คำกล่าวรายงาน พิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1068
insert_drive_file ข้อบัญญัติสิ่งปฏิกูลมูลฝอยประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
photo ขอเชิญร่วมงานเทศกาล วิสาขปุณณมีปูชา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปี 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
photo ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
photo ประกาศ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ขอที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑.) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63
1 - 20 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2 3 4