messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
image ประกาศเชิดชูเกียรติคุณ
ประกาศนียบัตรการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ[9 ธันวาคม 2564]
ประกาศนียบัตร ส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง กาฬสินธุ์[9 พฤศจิกายน 2564]
1 1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ)