messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
image งานกองช่าง
ตัดกิ่งไม้ที่ยืนออกมากีดขวางการจราจรในพื้นที่[1 กันยายน 2566]
ลงพื้นตรวจสอบโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.6 ครับ[11 สิงหาคม 2566]
ตรวจสอบระบบน้ำประปา บ้านโน้นสะอาด หมู่ที่ 3 พร้อมใช้งานได้ [11 สิงหาคม 2566]
งานซ่อมแซมถนนลูกรัง[28 มิถุนายน 2566]
วางท่อประปา ม.3[28 มิถุนายน 2566]
ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาให้ผู้ขอใช้นำ้ใหม่ บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 7[6 กรกฎาคม 2565]
ออกซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 6[15 ตุลาคม 2564]
ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ[15 ตุลาคม 2564]
ตัดกิ่งไม้ทับสายไฟฟ้า และกิ่งไม่ที่กีดขวางการจราจร[1 ตุลาคม 2564]
สำรวจพื้นที่ภาษี ปี 2564[1 ตุลาคม 2564]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ)