องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 บ้านคำกั้ง ตำบลศรีสมเด็จ ถึงหมู่ที่ 2 บ้านกอก ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๔ บ้านคำกั้ง ตำบลศรีสมเด็จ ถึงหมู่ที่ ๒ บ้านกอก ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๔ บ้านคำกั้ง ตำบลศรีสมเด็จ ถึงหมู่ที่ ๒ บ้านกอก ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 บ้านคำกั้ง ตำบลศรีสมเด็จ ถึงหมู่ที่ 2 บ้านกอก ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 บ้านคำกั้ง ตำบลศรีสมเด็จ ถึงหมู่ที่ 2 บ้านกอก ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุณาปนสถาน บ้านกลุบเปลือย หมู่ที่ 1 และเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุณาปนสถาน บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1 และเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด บ้านหนองบัวโดน ตำบลสมเด็จ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,130 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หนองบัวโดน ตำบลสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด บ้านหนองบัวโดน ตำบลสมเด็จ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,130 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 15,650 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านรองชอิ่ม บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองบัวโดน - บ้านหนองแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองบัวโดน - บ้านหนองแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหลุบเปลือย - บ้านหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหลุบเปลือย - บ้านหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหลุบเปลือย - บ้านหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหลุบเปลือย - บ้านหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำปากลิ้นรางพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านหนองอิดุม หมู่ที่ 6 หน้าศาลาประชาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำปากลิ้นรางพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านหนองอิดุม หมู่ที่ 6 ข้างสุขศาลา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหลุบเปลือย - บ้านหนองบัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
1 - 20 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6