messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์


สถิติ sitemap
วันนี้ 159
เดือนนี้1,795
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)42,167
ทั้งหมด 155,256

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 [22 เมษายน 2567]
กิจกรรมรับเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยประจำปี 2567[4 เมษายน 2567]
อบต.ศรีสมเด็จเข้าร่วมประกวดส้มตำลีลาและ เต้นนวลีลา ณ ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ งานรวมพลคนชนเผ่า[28 มีนาคม 2567]
งานรวมพลคนชนเผ่า เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567 ณ สนามที่ว่าการอำเภอสมเด็จ ซึ่ง อบต.ศรีสมเด็จ รับเป็นเผ่าลาวเทิง เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมในอดีตสู่ยุคปัจจุบัน[26 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประทีป บุญสิงห์
นายก อบต.ศรีสมเด็จ
โทร : 099-4769334
นายประทีป บุญสิงห์
นายก อบต.ศรีสมเด็จ
โทร : 099-4769334
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการท้องถิ่น

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ