messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed วางท่อระบายน้ำปากลิ้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 สายจากบ้านนางเนาวรัตน์ แสนขาว ถึง บ้านนายเทิดทัย ชมภูทัศน์
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed วางท่อระบายน้ำปากลิ้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 สายจากบ้านนางเนาวรัตน์ แสนขาว ถึง บ้านนายเทิดทัย ชมภูทัศน์
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าแสงอรุณเทพนิมิต บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,025 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 บ้านคำกั้ง ตำบลศรีสมเด็จ ถึงหมู่ที่ 2 บ้านกอก ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ก่อสร้างเมรุฌาปนสถาน บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1