องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางนันทิดา เวียงเหล็ก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 098-5841308
นางสาวอภิญญา โคตะวินนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 085-4605836
นายช่วง สะภา
คนงาน
โทร : 0804835916
นายเสงี่ยม โสมย์ดวงแก้ว
คนสวน
โทร : 098-4523470