messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวตรีสวาท โวหารกล้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 093-3642560
นางสาวกนญพรณ์ เฟื่องสีไหม
นักวิชาการศึกษา
โทร : 099-6290554
นายธรรรวรรธ การถัก
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 090-8475377
นางดวงสมร โคตะวินท์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-9497791
นางวงจันทร์ คาดีวี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-8729011
นางฮัก กิตตะชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 065-0827369
นางพิกุล สิทธิดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 092-5916239
นางระติพร ยมภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุวรรณ สรสิทธิ์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 092-2579600
นางสาวรัตนา คำมะภา
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0618809122
นางสาวรัตนา โคตะวินนท์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0968583757
นางสาวนริศรา ธรรมประชา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0619712423
นางถนอม การสวน
คนครัว ผดด.หนองแสง
นางบุญลั้ม พันสำอางค์
คนครัว ศพด.วัดสมศรีบูรพา