messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
image งานสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จัดกิจกรรมป้องการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐ (5 ภาพ)[1 มีนาคม 2567]
รณรงค์สวมใส่หมวกกันน็อค [1 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.8 ครับ[1 กันยายน 2566]
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 สิงหาคม[11 สิงหาคม 2566]
ร่วมทำปุ๋ยชีวภาพกับหมอดินและประชาชนในตำบลศรีสมเด็จหมู่ที่1ครับ[11 สิงหาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอปท.อบต.ศรีสมเด็จครั้งที่2/2566ครับ[11 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม [11 สิงหาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จจัดกิจกรรมจิตอาสา รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยศรางกูร รัชกาลที่ 10[21 กรกฎาคม 2566]
มอบเงินทดรองจ่ายราชการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย[30 มิถุนายน 2566]
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ (9 ภาพ)[31 สิงหาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 22 รายการ)