messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน แรก 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
find_in_page แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ อบต.ศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผุ้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1