messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder คำสั่งต่างๆ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
คำสั่ง ที่ 610/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70
คำสั่ง ที่ 591/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต.ศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 86
คำสั่ง ที่ 136/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ อบต.ศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67
คำสั่ง ที่ 615/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1