องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คู่มือด้านการเงินการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file คู่มือประมาณการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คู่มือบำเน็จบำนาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file คู่มือทำทะเบียนประวัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file คู่มือด้านการเงินการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คู่มืองานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file คู่มือละเมิดความผิด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ตัวอย่าง_รหัสครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1