องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder แบบฟอร์มดาวน์โหลด
insert_drive_file แบบแสดงภาษีป้ายภาษาอังกฤษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file แบบแสดงรายการภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file แบบขอติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file แบบขอติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แบบขอติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แบบขอติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file แบบขอติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file แบบขอติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ต่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษต่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file แบบติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แบบติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ใบลากิจ ลาป่วย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ใบลาพักผ่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คำขอเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file คำขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คำร้องขอให้พิจารณาการปรเมินภาษีโรงเรือนที่ดินเป็นภาษาอังกฤษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2