องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คู่มือให้บริการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
photo คู่มือมาตรฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1